Noteikumi

  • Diennakts - no iebraukšanas 15:00 līdz nākamās dienas 12:00.
  • Mājdzīvnieku uzturēšanās kompleksa teritorijā nav atļauta.
  • Smēķēt atļauts tikai tam paredzētajās vietās. Smēķēt telpās aizliegts. Sods 20 €.
  • Pēc 23:00 kompleksa teritorijā jāievēro klusuma laiks.